Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Саг

Морин hара (июнь)

Июнь hарада хүдөөгэй мангир суглуулжа түүгээд, хэршээд хатаажа, дабhалжа хадагалдаг юм. Июль hараhаа мангир модохиржо […]

Читать далее...
Могой hара (май)

Нютаг нютагууд халуун хүйтэнөөрөө, шииг нойтоной хэмжээгээр, агаарай даралтаар, hалхяар илгардаг гээшэ. Манай нютаг хуурай […]

Читать далее...
Сагай шэнжэ

Саг бүхэн өөр өөрын шэнжэтэй: хулгана, морин, туулай, тахяа сагуудые хилгааhан шэнги нарин саг гэжэ тоолоод, али нэгэ хэрэг эхилдэггүй, амардаг саг байгаа.

Читать далее...
Луу hара (апрель)

Луу hарые (апрель) олонхи нютагуудта хуа хагданай hара гэдэг байгаа. Саhан хайлажа дүүрээд, шулбы хаташоод, […]

Читать далее...
Саг

«Саг» гэhэн үгэ олон тайлбаритай.   Тодорхойлбол: Оршон тойронхи байдалай хэмжээн. Жэшээ: hайн саг (благополучное, […]

Читать далее...
Хулгана саг — харанхы hүниин саг

Байдалдаа тааруулан болбосоруулжа хэрэглэhээр ерэhэн hэеы гэр болбол нэгэ ёhондоо сагаа тодорхойлон мэдэхэ зэбсэгэй – […]

Читать далее...
Туулай hара (март)

Сагаан hара дүүрэhэншье hаа, туулай hарада hүниндөө хүйтэн байдаг. Газар гэдээдүй, хайлаhан саhа мүльhэн шабар […]

Читать далее...
Рассказали о бурятских названиях месяцев

29 февраля сотрудники Агинской краевой библиотеки им. Ц.Жамцарано провели мастер-класс «Время. Названия месяцев на бурятском […]

Читать далее...
Байшан барижа эхилхэ саг

Гэр байрада аза жаргал хэзээдэ бадаржа байхые хэшээжэ, тэрэниие анха түрүүн барижа эхилхэдэ, барижа дүүргэхэ […]

Читать далее...
Уhа яагаад, хэдыдэ уухаб?

Хүнэй бэе махабадта 10 хуби уhанай багадаа hаа, хүсэ шадалай болон сэдьхэлэй тэнсүүри алдагдаха. Сүүдхын […]

Читать далее...
Бар hара (февраль)

Январиин 27-hоо февралиин 4 болотор – удаадахи 9 хүйтэн. Григориан литээр февраль hара гараа. Февраль […]

Читать далее...
Арбан хоёр жэлэй удха тухай

Жисаа ба жасаа гэжэ хоёр үгын удха ондо ондоо. Жисаа гараг (неделиин нэгэ үдэр) хүн бүхэндэ байдаг. Жэшээнь, хулгана жэлдэ түрэhэн зоной жисаа гараг – Бимба (суббота), үхэр жэлтэнэйхи – Пүрбэ (четверг) г.м. муу үдэр гэжэ ойлгохо хэрэгтэй.

Читать далее...
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля