Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Цыремжит Батоевагай дэбтэрhээ

Туулай hара (март)

Сагаан hара дүүрэhэншье hаа, туулай hарада hүниндөө хүйтэн байдаг. Газар гэдээдүй, хайлаhан саhа мүльhэн шабар […]

Читать далее...
Рассказали о бурятских названиях месяцев

29 февраля сотрудники Агинской краевой библиотеки им. Ц.Жамцарано провели мастер-класс «Время. Названия месяцев на бурятском […]

Читать далее...
Байшан барижа эхилхэ саг

Гэр байрада аза жаргал хэзээдэ бадаржа байхые хэшээжэ, тэрэниие анха түрүүн барижа эхилхэдэ, барижа дүүргэхэ […]

Читать далее...
Уhа яагаад, хэдыдэ уухаб?

Хүнэй бэе махабадта 10 хуби уhанай багадаа hаа, хүсэ шадалай болон сэдьхэлэй тэнсүүри алдагдаха. Сүүдхын […]

Читать далее...
Бар hара (февраль)

Январиин 27-hоо февралиин 4 болотор – удаадахи 9 хүйтэн. Григориан литээр февраль hара гараа. Февраль […]

Читать далее...
Арбан хоёр жэлэй удха тухай

Хүн бүхэндэ hүлдэ, амин, жисаа гарагууд болон таараха, таарахагүй жэлнүүд байдаг.

Читать далее...
Календарь – литэ зохёолго (времяисчисление)

Ламын шажанай литэ шэнэ жэлэй гэхэ гү, али Сагаан hарын гарахада зохёогдодог. Ламанарай зурхайн календарь […]

Читать далее...
Үхэр hара (январь)

Энэ хүйтэндэ манай дэлхэйн шэмэг болохо Байгал далайшье байгаалиин уларилтай тэмсэдэг. Байгал далай хүрэхынгөө урда тээ зоболон ехэтэйгээр иишэ тиишэнь мүльhэ шэдэлэн, үбэлэй нойрто дарагдахагүйгөөр аашалдаг гээшэ.

Читать далее...
Тохёолгон

Урданай зон мал ажаллажа, хоолойгоо тэжээн ябахадаа, огторгойе шэртэн, хаана ямар мүшэд байнаб, хэдынэй сагта […]

Читать далее...
Һара тухай

Һүниндөө hара газарые гэрэлтүүлнэ. Һарын эхиндэ – нэгэн шэнэдэ hара харагдадаггүй. Шэнын хоёрой үдэшэ, наранай […]

Читать далее...
Хүйтэнэй 81 хоног

Ноябриин 25-hаа эхилээд, ород арадай байгаалиин литэдэ 81 хоногой хүйтэнэй үе тоологдодог. Монголшууд юhэн юhые […]

Читать далее...
Презентован сборник отцовских наставлений

24 октября в Агинской краевой библиотеке имени Ц.Жамцарано прошла презентация книги ветерана педагогического труда Цыремжит Батоевой «Абын һургаал – алтан, эжын һургаал — эрдэни» (Наказ отца – золото, наказ матери – драгоценность»).

Читать далее...
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля