Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Фото-зураг сэдьхэлыем хүлгүүлээ

Интернедэй уудамда тамаржа ябаhаар, Дылыгэй Дулма эжынгээ фото-зураг харажархеод, зуг таташабаб… 1943 ондо абтаhан дүрэ. Эжымни энэ фото нюдэндөөш хаража үзөөгүй, зүгөөр дүрэеэ абхуулhанаа тон тодоор, hайнаар hанадаг бэлэй.

— Полидо ажаллажа ябахадамнай, ноёд hайд ерэжэ: «Таанадай шагнал – Улаан туг ерээ», — гээд, тэрэ туг hолоомо hуридэмнай үлгөөд, фото-дүрыемнай абаа бэлэй. Туг дээрэ Ленинэй ба Сталинай дүрэнүүдэй байхада, сэдьхэлдэмнай баярай долгин мушхарбашье, бидэ бахардашоод, хүхихэеэшье ойлгохоо болишоод зогсоо агша hэмди, — гэжэ хөөрэдэг hэн.

Полевой звеньевод Дулма Дылыкова бэшэнээ дахуулжа, ажал эмхидхэжэ ябаал даа. Хоер жэл урда тээнь, 1941 ондо үхэлтэ дайн эхилшэнхэй. Эсэгэ ороноо хамгаалхаяа Агууехэ дайнда мордоhон эрэлхэг зоригтой эрэшүүлэй ажалда хам орожо, үбгэд хүгшэдэй, эхэнэрнүүдэй, томохон болохон хүүгэдэй хүдөөгэй хара ажал ээм дээрээ даажа абаад ябахадань, хэды хүндэ байгааб даа! Дайнай түрүүшын үдэрнүүдhээ ажал хүдэлмэри «Бүхы юумэн – фронтдо, бүхы юумэн – илалтын түлөө!» гэhэн уряа доро үнгэрдэг байгаа гэжэ мэдэнэбди.

Фото доро үгтэhэн тайлбари соо «комсомолшууд-стахановцууд» гэжэ бэшээтэй. Харахада, буряад үндэhэн дэгэлтэй, юрын лэ хүдөөгэй эхэнэрнүүд, теэд үгтэhэн ажалайнгаа нормо үлүүлэн дүүргэжэ ябаhан түрүү хүдэлмэрилэгшэд энэ фото-зураг дээрэ мүнхэлэгдөө бшуу.

Зураг дээрэ: баруун гарhаа Балжирова Цырен-Дулма, Дылыкова Дулма, Цынгеева Чимит-Цырен, Доржиева Долгоржаб, 5-дахиинь нэрэ мэдэгдэнэгүй. Саанаhаа бултайгаад байгша — Жамсаранова Дымбырыл.

 

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

 

 

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля