Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Һургаалнууд — 8

 1. Харгыда ябахада, ан гүрөөл, шубууд, адууһа мал энгэр руу орожо, урдууртнай гараа һаа, һайн. (Баруун гар тээһээ хэшэг буян ороно). Урдууртнай зүүн гар тээһээ ороо һаа, балайшье һайн бэшэ гэхэ аабза. Юумэ үргөөд, саашаа ябаха.
 2. Уули (сыч) шубуунай хотон буусадатнай дуугарбал, дасан дуган ошожо, лама санаартанаар заһалай уншалга хүүлэхэ.
 3. Хүлөөрөө гэрэй үүдэ, пеэшэнэй үүдэ хаагаа һаа, гэрэй, галай заяашанууд гомдохо. Хэһэн хэрэг бүтэсэгүй болохо гэхэ аабза.
 4. Гэр ба буусаяа нара зүб тойрожо ябаха. Үдэшэ үглөөгүүр эрхиеэ баряад, маани уншажа гороолходо, ариг сэбэр болохо, өөртэш буян болохо.
 5. Дэгэл хубсаһаяа зүбөөр үмдэжэ ябагты. Дэгэлэй заха хойшонь харуулжа табидаг. Үүдэ руу харуулжа табихада, гарзын үүдэн нээгдэхэ.
 6. Хүүгэдэй хубсаһа тон наринаар хадагалжа, дээшэнь хэхэ, дээрэнь һуужа болохогүй. Хүүгэд бузарха, үлбэртэхэ.
 7. Юумэ оёжо эхилхэдээ, һайн үдэр эхилхэ.
 8. Шэнэ бүдэй үртэһэ, хоргой торгоной үлдөөсэ галда үргэхэ. Хуушан бүдэй үртэһэ нобшо руу хэхэ.
 9. Шэнэ хубсаһа оежо бүтээхэдээ, магазинһаа абахадаа, гал гуламта дээрээ арюудхаха. «Умаа хум, умаа хум, умаа хум. Эдхэбэриин эзэн мүнхэрэг» гэжэ хэлээд, плита дээгүүр нара зүб хубсаһаяа эрьелдүүлхэ.
 10. Зүбөөр, сэбэрээр хубсаһа хунараа үмдэжэ ябаха хэрэгтэй. Дэгэлээ үмдэхэдөө, эрэ хүн зүүн гараа түрүүн хамсылха, эхэнэр хүн баруун гараа түрүүн хамсылха. Энэ ёһо заншал һэеы гэртэ ажаһуудаг сагһаа эхитэй. Мүнөө ямаршье ордон, сагаан байшангуудташье байгаа һаа, энэ заншалаа бү алдая.
 11. Дэгэлээ тобшолхо шагталхадаа, замаглахадаа, дороһоонь эхилжэ шагталха ёһотой. Хубсаһаяа тайлахадаа, дээрэхи тобшо шагтануудһаа эхилхэ. Малгайгаа тон түрүүн абаха. Эдэ бүхы заншалнууд наһанай ута байхын түлөө сахидаг.
 12. Орон дэлхэйдээ, одото тэнгэридээ, нютаг нугынгаа эзэдтэ сайнгаа, эдеэнэйнгээ дээжые үргэхэдөө, толгойдоо малгай үмдэхэ ёһотой.

Цыремжит Батоевагай суглуулбариhаа.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля