Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Гостиная библиотеки «Ёhо заншалаа удхалан hэргээе». Буряадай эд бараан: ханза

Айлай бараан гэр соогоо заабол өөр өөрын тогтомол байратай байдаг hэн. Гэр соогоо баруун-хойто таладань бурханай шэрээ, зүүн тээнь зэргэлээд ханза, тэрэнэй доодо тээ орон, тиигээд эмээлэй үхэг, зүүн тээнь эдеэнэй үхэг, тэрэнэй доодо тээ эргэнэг, баруун таладань ханза, зарим айлда тэрэнэй доодо тээ үшөө ханза байгаа. Хүн хоймортоо, оронойнгоо баруун тээхи ханзынгаа, зүүн тээхи үхэгэйнгөө урда hуудаг hэн. Гэрэй тэгэн дундань гуламта байдаг байгаа. Гэрэй эд бараанай тон шухала зүйлнүүдэй нэгэнэй болохо, хубсаhа хунараа хадагалдаг ханза тухай «Ёhо заншалаа удхалан hэргээе» гэhэн ээлжээтэ хуудаhандаа харуулха, хөөрэхэ хүсэлэнтэйбди.

Мүнөө сагта урданай ханза ёhо соонь дархалха хүнүүд хүдөө нютагуудаар байхал даа. Иимэ хүн, дархан угаа наринаар дамжуулжа байгаа уран гартан Цыден Осоронов Амидхааша нютагта ажаhуудаг. Модошо дархантай ажалайнь үедэ хөөрэлдэhэн хөөрэлдөө дурадханабди.

С.Б.Дамдинжапова,
мэдээсэлэй таhагай мэргэжэлтэн.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля