Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
График работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

Галай юумэн ѳѳдѳѳ…

Хүн түрэлтэн хэдэн мянгаад жэлэй һубаряан соогуур ухаанайнгаа хүгжэлтөөр, ажаһуудалайнгаа дүршэлөөр арьбажаһаар, энэ саг хүрэтэр ерээ ха юм. Эхэ байгаалиһаа дулдыдаһан ажаһуудалтай, ан гүрөөл барижа хооллоод, аршаан булагһаань ундалжа амидараа. Гансал наранай элшэһээ дулаасаха арга боломжотой хүн галтай болохые хүсэдэг лэ байгаа ёһотой.

Сахюур шулуун

Сахилгаанһаа модондо ошоной ялаганан унаад, ууяһаар галай аһашахые гайхан адаглаһаар, яахадажа ошо гаргахаб гэжэ шулуу шохой наншаһаар, оншыень олоһон гээшэ ха.

Булад түмэр эритэй болгоод, зузаан хүдэр арһанда мүнгэлжэ бүхэлөөд, хэтэ дархалһан. Хэтээр сахюур шулуу сохижо, аргал дээрэхэнэ, хуһан модоной уулада, хатаһан үйһэндэ, уляаһан модоной хаташаһан холтоһондо ошо гаргажа ууюулаад, дүлэ бадараажа, гал гаргадаг дүршэлтэй болоһон.

 

Үнгэрэгшэ зуун жэлэй 50-яад онуудташье хэтэ сахюур хоёрой хэрэглэгдэдэг байһые элихэнээр һананаб.

Гал гаргадаг хэтэ үеһөө үедэ дамжуулагдадаг һахюуһан юм. Буряад бүһэтэйшүүл, эхэнэршье зон – бултал хэтэтэй ябадаг байгаа.

Эрэ хүн хэтэеэ зүүн таладаа богонихон булгайр горьёор бүһэдөө зүүгээд ябаха. Эхэнэр хүн элюур хормой дээрээ, баруун хажуудаа гурбан мүнгэн үлгүүртэй гарьхынгаа дундань зүүхэ.

Сахюур шулуун – бутардаггүй, хатуу, ялалзажа байдаг хүхэбтэр, шарабтаршье сайбар, шэлдэ адлирхуу шулуун юм.

Цыремжит Батоевагай дэбтэрhээ.

Комментариев нет
Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

*
*

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля