Версия для слабовидящих
Адрес: п.Агинское, ул. Комсомольская, 14
E-mail: agalibr@mail.ru
Тел: 8 302 39 3-41-72
Вход на сайт
Часы работы:
пн-сб: с 9 до 18 часов
пт: с 9 до 16:45
вс - выходной
Отправлено
Поисковое поле пустое!

«Родные голоса» гэhэн түhөө түсэб дүүрэн бэелүүлэгдээ

Цыдып Жамбаловай «Мүрысөөн» ба «Соревнование» гэhэн хүүгэдтэ зорюулагдаhан шүлэгэй номоор «Родные голоса» гэhэн аудиономуудые бэлдэн гаргаха түhөө түсэб түгэсэбэ. Тус проектын шугамаар Ага нютагhаа уг гарбалтай элитэ уран зохеолшодой 10 номууд буряад ба ород хэлэнүүд дээрэ аудио түхэлэй ном болгогдоо. Эдэ хадаа Ж.Тумуновай «Нойрhоо hэриhэн тала» ба «Степь проснулась», Д.Батожабайн «Уулын бүргэдүүд» ба «Горные орлы», Ж.Балданжабоной «Паровоз хуугайлна» ба «Беркут», А.Тенчойгой «Сагаахан заан Ланченкар» ба «Сказки про слоненка Ланченкара», Ц.Жамбаловай «Мүрысөөн» ба «Соревнование» болоно. Бэшэгдэhэн номууд дунда зэргэ 10 сагай утатай. Эгээл ехэнь, Жамьян Балданжабоной «Паровоз хуугайлна» — 16 саг 6 минута утатай.

Эдэ бүгэдэ номууд Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Агын хизаарай номой санай ба «Агын номой сангуудай бүлгэм» гэhэн ниитэ эмхиин сайт дээрэ «Родные голоса» гэhэн таhагта оруулагдаа. Мүн тиихэдэ «Логос» гэhэн онлайн-номой сангай сайт дээрэ оруулагданхай. Тэндэhээ дуратай номоо буулгажа абаад, тусхай хэрэгсэл дээрээ шагнаха арга байна.

Бүгэдэ буряадай «Алтаргана» уласхоорондын фестивалиин шугамаар Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ номой сангай дэргэдэ тус аудиономуудай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ.

С.Б.Дамдинжапова, Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ Агын хизаарай номой сангай мэргэжэлтэн

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля